Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

Bilgisayarlı Sperm Analizi
Yayınlanma Tarihi:
BİLGİSAYARLI OTOMATİZE SPERM ANALİZİ SİSTEMİ
(CASA = Computer-Assisted Semen Analysis)
İLE DAHA OBJEKTİF VE GÜVENİLİR SONUÇLAR
ELDE EDİLİYOR

Sperm Analizinde Manuel ve Subjektif Sisteme Nokta Koyuyoruz

Bilindiği gibi sperm analizi, ilgili hastalar için çok önem taşımasına rağmen, halen birçok laboratuvarda manuel ve subjektif yöntemlerle yapılmaktadır. Sonuçların güvenilirliği tamamen incelemeyi yapan kişinin deneyim ve birikimine bağlıdır. Çoğu yerde, bu konuda birikimi olmayan ve sıklıkla da değişen teknisyenler tarafından yapıldığı için, aynı kişiye ait sperm analiz sonuçları arasında şaşırtıcı farklar ortaya çıkabilmektedir. Bu incelemelerde sperm sayıları kabaca verilebilse de, inceleme için büyük değer taşıyan hareket oranları tamamiyle göz kararı ve tahmini olarak yapılmaktadır. İleriye doğru hareketli spermler ve bunların hıza göre gruplanması, ileriye hareketi olmayan spermlerin oranı ve sayısı gibi çok önemli değerlendirme verilerinin ise manuel yöntemlerle sağlıklı değerlendirilebilmesi olanaklı değildir. Genelde kabaca, hareketli ve hareketsiz oranları verilebilmektedir.

Sperm analizinin önemli dinamik parametrelerinden olan VCL, VSL, VAP, ALH, BCF, LIN, WOB, STR gibi değerlendirmede çok önemli olan ayrıntılı parametrelerin ise hiçbiri verilememektedir.

 

BİLGİSAYARLI OTOMATİZE SPERM ANALİZİ SİSTEMİ (CASA = Computer-Assisted Semen Analysis) İLE ARTIK BU DÖNEME BİR NOKTA KOYUYORUZ

CASA, geliştirilmiş görüntü teknikleri ile modern komputer teknolojisinin kaliteli sperm analizi elde etmek için medikal alana taşındığı başarılı bir örnektir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartları esas alınarak, sistem hareketli ve hareketsiz spermlerin özelliklerini detaylı ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymaktadır. Sistem doğru, tam ve ayrıntılı verileri oldukça hızlı şekilde sonuçlandırmaktadır.

Böylelikle de artık kişilere göre değişen ve subjektif sperm analizi sonuçları dönemine noktayı koyuyoruz.

 

OBJEKTİF, DOĞRU VE STANDART SONUÇLAR SUNUYORUZ

Bu sistemde, sperm analizi ile ilgili 26 PARAMETRE incelenmektedir. Dinamik parametrelerin incelendiği


DYNAMIC PARAMETERS ANALYSIS REPORT 1 bölümünde her alanda incelenen sperm sayısı, ml' deki sperm sayısı, toplam sperm sayıları verilmektedir. Ayrıca, spermler Class A, B, C, D şeklinde gruplara ayrılarak incelenmektedir. İleriye doğru hızlı hareketli (Class A), İleriye doğru yavaş hareketli (Class B), İleriye doğru hareketi olmayan (Class C) ve hareketsiz (Class D) spermlerin, hem her alanda incelenen sayısı, hem ml' deki ve toplamdaki miktarları ile yüzde oranları ayrı ayrı verilmektedir. Bunun dışında, ileriye doğru hareketi temsil eden A+B gruplarının toplamı ile canlı spermleri temsil eden A+B+C gruplarının toplamı yine incelenen sperm sayıları, ml' deki miktar, toplamdaki miktar ve yüzde oranları bazında ayrı ayrı verilmektedir.

 

DYNAMIC PARAMETERS ANALYSIS REPORT II bölümünde VCL (Toplam Yol Hızı), VSL (İlerleme Hızı), VAP (Ortalama Yol Hızı), ALH, BCF (Flagellar Atım sıklığı), LIN (Çizgisellik), WOB (Sendeleme) ve STR (Doğrusallık) gibi parametrelerin karşılık değerleri verilmektedir.

 

GRAFİKLER VE HİSTOGRAM bölümünde VSL, VCL, VAP ve vitalite gibi parametreler ayrıntılı şekilde verilmektedir.

FOTOĞRAFLAR bölümünde 10, 20, 25, 40 büyütmeli ya da istenilen oranda büyütme ile çekilmiş renkli fotoğraflar verilebilmektedir.

Ayrıca, cihazdan çıkan orjinal rapor ile birlikte, özet bir TÜRKÇE RAPOR da verilmektedir. Bu rapor, birtakım açıklamaları da içermektedir.

Laboratuvarda inceleme yapılırken, eğer hasta isterse, kendi spermlerini TV ekranından izleyebilmektedir. İstenir ise, görüntüler videoya kaydedilerek hastaya verilebilmektedir.

 

Video ile tüm bulgular kaydedilip, saklanabilmekte ve herhangi bir zamanda inceleme, tanı ve bilimsel araştırmalar için kullanılabilmektedir.Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz