Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

Başlık
OTOANTİKORLAR
  Hepatoloji                           Çölyak Hastalığı         İnflamatuvar Barsak Hastalığı
 
HepAKplus Dot (M2, LKM1, LC1, SLA ve F-actin)   Anti-Endomisyum IgA (EMA IgA)   ASCA IgA            
 
AMA (Anti- Mitokondrial Antikor) (IFA)     Anti-Endomisyum IgG (EMA IgG)   ASCA IgG            
 
ASMA(Anti-düz kas antikoru) (IFA)       Anti-Gliadin IgA             P-ANCA (MPO)          
 
LKM-1 Antikor (IFA)               Anti-Gliadin IgG                                
                              Doku Transglutaminaz IgA (Anti-tTg IgA)             Pemfigus Hastalığı  
  Vaskülit/Nefrit                 Doku Transglutaminaz IgG (Anti-tTg IgG)     ASA IFA (Anti Skin Antikor)
 
C-ANCA (PR3)                                                            
 
P-ANCA (MPO)                        Diyabet                               Addison Hastalığı    
 
Anti-Glomerular Bazal Membran (GBM)     Adacık hücre antikoru (ICA)           Anti-Adrenal Antikor (IFA)
                            Anti-GAD                                    
  Kardiyoloji                 Anti-İnsülin Antikoru             Tiroid Hastalıkları    
 
SkMA IFA (Skeletal Muscle Antikor)                                   Tiroglobulin        
 
CMA IFA (Heart Muscle Antikor)             Pernisiyöz Anemi                 Anti-tiroglobulin (ATAb)  
                            Anti-İntrinsik Faktör                 Anti-mikrozomal Antikor (TPO)
  Anti-fosfolipid Sendromu       APCA IFA (Anti-paryetal hücre antikoru)     TSH-reseptör Antikor  
 
Lupus antikoagülan                                                          
  Anti-Fosfolipid Screen                   Romatoloji                            
  Anti-kardiyolipin Ig G                     Anti-CCP       FANA         AMA-M2      
  Anti-kardiyolipin Ig M                   ANA Profil-8 (dsDNA, RNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1)  
  Anti-beta-2 Glikoprotein IgG                 ANA Profil-12 (dsDNA, RNP(A, C, 70), Sm, SS-A (60), SS-A (52), 
  Anti-beta-2 Glikoprotein IgM                 SS-B, Scl-70, CENP-B,   Jo-1, Nucleosom, Histon, PO)        
  Anti-fosfolipid 10 antikor profil               ENA Profili-8 (RNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Histon, Nucleosom)

 

TANIDA OTOİMMUNİTE TESTLERİ

        

         Otoimmunite Nedir?

 

         Herhangi bir organizmanın bağışıklık sisteminin kendi protein ve dokularına karşı immun yanıt oluşturması olayına “otoimmunite”, bu yanıt sonrası oluşan antikorlara da ”otoantikor”  denilmektedir.

         Organizmanın kendi yapılarına karşı otoantikorlarla saldırıya geçmesi sonucu, bu yapılar bozulmaya uğramaktadır. Bu durum da, çeşitli otoimmun hastalık tablolarına neden olmaktadır. Normalde, çoğu kişide düşük miktarlarda otoantikorlar üretilebilmektedir.

 

         Otoimmun hastalıklar şu şekilde sınıflandılabilir:

         1-Organa özgül:-Hashimoto tiroiditi

                                   -Otoimmun hemolitik anemi

                                   - Otoimmun atrofik gastrit

                                   -Otoimmun ensefalit

                                   -Goodpasture sendromu

                                   -Otoimmun trombositopeni

                                   -Myastenia Gravis

                                   -Graves hastalığı

                                   -İnsuline bağımlı Diabetes Mellitus

         2-Sistemik     :-Sistemik Lupus Eritematosus(SLE)

                                -Romatoid artrit(RA)

                                -Sjögren sendromu

                                -Reiter sendromu

                                -Sistemik sklerozis (SS)

                                -Poli arteritis nodoza (PAN)

                                -Polimiyozit/Dermatomiyozit

                                -Vaskülit sendromları

 

         Otoimmunite Testleri Neye Yarar?

 

         Otoimmun hastalıkların hemen tamamında, çok sayıda mekanizma bir arada işlev görmektedir. Çoğu hastalık bağ dokusundaki (kollajen doku)  immunolojik ve inflamatuar değişikliklerden köken almaktadır. Klinik özellikler sıklıkla benzerdir ve bu nedenle de ayırıcı tanı yapmak zor olmaktadır.

         Otoimmunite testleri, bu hastalıkların tanısı ve tedavi takibinde kullanılmaktadır.

 

         Sistemik Otoimmun Hastalıklar

 

         ANA(Anti Nükleer Antikor) testi, sistemik ve organ spesifik otoimmun hastalıkların tanısında yaygın olarak kullanılan bir testtir. Anamnez ve fizik muayene neticesinde otoimmun romatolojik hastalık düşünülen bireylerde, tarama testi olarak ANA yapılır. Test negatif ise, hasta yeniden değerlendirilir. Sonuç pozitif ise, antikoru tanımlamaya yönelik testlere başvurulur.

         Otoimmun hastalığı olmayan sağlıklı bireylerin  %5’inde ANA(+) olabilmekte ve ileri yaşlarda bu oran  %15’e çıkabilmektedir.

 

     ANA pozitif olabilen durumlar:

         -Sağlıklı birey (%5-15)

         -Romatolojik hastalıklar *SLE(%99)

                                         *SS(%97)

                                         *MCTD(%93)

                                         *PM/DM(%78)

                                         *  Sjögren send(%96)

         -İlaca bağlı(Prokainamid, Hidralazin vb.)

         -Karaciğer hastalıkları

         -Hematolojik hastalıklar

         -Kronik infeksiyonlar

 

         Tarama esnasında ANA(+) bulunan sonuçların, ileri testlerle alt tanımlamalarının yapılması gerekmektedir (Tablo1).

 

Tablo1:Anti Nükleer Antikorların klinik korelasyonları

 

 

Antikor

Alternatif isim

Klinik  Korelasyon

Anti Sm

Anti Smith

SLE

Anti-RNP

Anti U1RNP

Anti Ribonükleoprotein

MCTD’de artar

Ayrıca SLE, miyozit, SS

Anti SS A

Anti Ro

Anti Sjögren Send. A

Pr.Sjögren send., SLE, neonatal lupus

Anti SS B

Anti La

Anti Sjögren Send. B

Pr.Sjögren send., SLE

Anti Jo-1

Anti histidil-tRNAsentetaz

Polimiyozit/Dermatomiyozit

Anti Scl 70

Anti DNA  topoizomeraz 1

Sistemik Skleroz (Skleroderma)

Anti sentromer antikor

Sentromer

Sklerodermanın CREST varyantı

 

Tablo2:Sistemik kollajen doku hastalıklarında bazı antikorların görülme sıklığı(%)

 

Test

SLE

RA

Sjögren

Scl

(Skleroderma)

PM/DM

MCTD

SS

ANA

95-99

30-40

75-96

50-70

25-30??

95-100

90-95

Anti ds-DNA

70-80

15

5

25

15

25

5-10

SS-A(Ro)

30

10

50

5

<5

<5

60-70

SS-B(La)

15

5

25

<5

-

5

45-60

Scl-70

5

-

-

20-30

5

5

5

Sentromer

5

-

-

25-30

5

5

5Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz