Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

ImmunoCyt (Mesane Kanseri)
Yayınlanma Tarihi
Mesane Kanseri Tanı ve Takibinde Girişimsel İşlemleri Azaltacak Yeni Test ImmunoCyt Türkiye’de İlk Olarak Yapılmaya Başlanmıştır

ImmunoCyt Nedir?

Mesane kanseri olanlarda,idrar yoluyla salınan tümör (kanser) antijenlerini saptayan non-invaziv bir testtir.

Yöntem olarak,en hassas yöntemlerden birisi olan fluoresan antikor yöntemi kullanılmaktadır.

Test,FDA onaylıdır ve duyarlılığı % 87’dir. Negatif prediktif değeri de %94’ tür.

ImmunoCyt,mesane kanserinin bütün evrelerinde sitolojiden daha yüksek duyarlılığa sahiptir.

Erken evrelerde,sistoskopiden daha duyarlıdır.

Tüm evrelerde NMP 22’ den daha üstündür.

ImmunoCyt + Sitolojinin birlikte kullanımı, duyarlılığı en yüksek tanı yöntemidir.

 

Mesane Kanseri Önemli Midir?

İdrar kesesinin kanseridir.Beşinci en sık kanser türüdür.Her yıl dünyada 330.000 kişide yeni mesane kanseri gelişmektedir ( WHO= DSÖ )

 

Belirtileri Nelerdir?

Maalesef,erken dönemde hastaların % 85’inde hiçbir belirti görülmemektedir.En yaygın belirti idrarda kanamadır (Hematüri) Ancak, çoğu zaman bu da gözle görülememektedir.Ağrısız olduğu için de, geç fark edilmekte ve tanıda genelde geç kalınmaktadır.

 

Mesane Kanserini Neler Oluşturuyor?

Nedeni tam bilinmiyor.Ancak sigara içme,kimyasallara maruz kalma,böbrek ve idrar yolu infeksiyonları riski artıran nedenler olarak kabul edilmektedir

 

Tanı Nasıl Konulur?

 • İdrarda kanama (eritrosit) görülmesi şüphe doğurur. Ancak genelde geç kalınır.
 • ImmunoCyt: Önemli bir tanı yöntemidir.
 • Tümör markerları: Yararları sınırlıdır.
 • Sistoskopi: Üretradan girilerek mesanenin incelenmesidir.Tanıda değerlidir.Ancak,çok ağrılı bir işlem olması nedeniyle hastalar tarafından zor kabul edilen bir yöntemdir.İleri dönemde daha yararlıdır.
 • USG,Tomografi ve MR: Tümör büyümüşse yararlı olurlar.
 • Biyopsi: Sistoskopiyle alınan parçanın incelenmesidir. İleri tanıdır.

 

Mesane Kanserinin Geleceği Nasıldır?

Erken tanı çok önemlidir.Erken tanı ve tedavide,5 yıllık yaşam süresi % 92’dir.Eğer kanser yakın organlara yayılmışsa %45,uzak organlara yayılmışsa yalnızca %6’ dır.Bu nedenle erken tanı önemlidir.

 

Tekrarlama Sıklığı Nasıldır?

Genelde %60 dolayındadır.

           

Tedavi Nasıldır?

Cerrahi,radyasyon ve kemoterapi yöntemlerinden birisi veya birkaçı birlikte kullanılabilir.

 

Tedaviden Sonra Takip Nasıl Yapılır?

Hastalar sitoloji,ImmunoCyt,sistoskopi ve eğer gerekli ise diğer yöntemlerle takip edilirler.

 Non-invaziv tanıda ImmunoCyt önemlidir.

 

ImmunoCyt Testi Nasıl Yapılır?

Bunun için hastadan idrar alınır.Sabah ilk idrarı (beklemiş idrar) uygun değildir.Taze idrar alınmalıdır.20- 30 ml idrar yeterlidir.

İdrar örneği,dışarıdan ve şehir dışından da laboratuvara gönderilebilir.Bu durumda,eşit miktarda % 50 ethanol veya %50 isopropranol eklenmelidir.

 Örnek saklanacaksa,bu karışım halinde 7 gün buzdolabında bekletilebilir.

  

ImmunoCyt Mesane Kanseri Tanısında Nasıl Bir Yer Alabilir ?

 • Mesane kanseri,sinsi bir kanser türüdür. Ağrı yapmadığı için anlaşılmaz.İdrarda kanama ile seyreder.
 • Ancak,idrardaki kanama da uzun süre gözle görülemeyen, mikroskopla görülebilen mikroskopik kanamadır.Mikroskop incelemesi yapılmadan anlaşılamaz
 • Bu nedenle de çoğunlukla tanıda geç kalınır
 • Halbuki,erken tanı çok önemlidir. Erken tanıda yaşam süresi uzundur,geç tanıda ise kısalır
 • Bu nedenle ImmunoCyt önemlidir

 

ImmunoCyt’ın Mesane Kanseri Tanısındaki Önemi Nedir?

Erken dönemde mesane kanseri tanısında çok önemlidir

 

 • Sitoloji (idrarın sitolojik incelenmesi) tek başına yararlı değildir. Tanısal değeri yalnızca %11’ dir
 • NMP22 (idrarda tümör antijenlerini araştıran ELISA/Rapid test) tanıda yeterince etkili değildir.Tanısal değeri %48’dir
 • En güvenilir yöntem olan sistoskopi (vagina veya penisten,üretra yoluyla bir hortum ile mesaneye girilmesi ve hortum ucundaki kamera ile mesane içinin incelenmesi işlemi) erken dönemde yeterince yararlı değildir.Tanısal değeri bu dönemde % 62’dir
 • ImmunoCyt,erken dönemde tanısal değeri %77 ile en yüksek mesane kanseri inceleme testidir
 • ImmunoCyt ile sitoloji birlikte kullanıldığında,tanısal değer %78’ e çıkmaktadır

           

            Görüldüğü gibi,ImmunoCyt ERKEN DÖNEM MESANE KANSERİ TANISININ EN ÖNEMLİ TESTİDİR

 

2. Dönem (Grade 2) Mesane Kanserlerinde Durum Nedir?

 • ImmunoCyt,hala tüm diğer tanı yöntemlerinden daha yararlıdır (%83)
 • Sistoskopiden de daha yararlıdır (Sistoskopi %78)
 • mmunoCyt+Sitoloji birlikte,en yararlı tanı yöntemidir (%89)

3. Dönem (Grade 3) Mesane Kanserlerinde Durum Nedir?

 • ImmunoCyt+Sitolojinin birlikte kullanımı tanıda %94 yarar
 • Sistoskopi de aynı oranda (%94) yarar sağlar.İki yöntem eşit yarar sağlar
 • Tek başına ImmunoCyt, %87 tanısal değer ile sitoloji ve NMP22’ den belirgin olarak üstündür

4. Dönem (İleri Devre) Mesane Kanserlerinde Durum Nedir?

 • Tanıda sistoskopi %80 tek başına, ImmunoCyt ise    %81 yararlıdır
 • Ancak ImmunoCyt’ın sitoloji ile birlikte kullanımı % 87 tanısal değer ile sistoskopiden belirgin olarak üstündür

SONUÇ

ImmunoCyt+Sistoskopinin birlikte kullanımı,mesane kanserinin tanısında tüm evrelerde sistoskopi dahil tüm diğer tanı yöntemlerinden daha üstün ve yararlıdır

 

         Mesane Kanseri Tanısında Sistoskopi mi Yaptırmalı,
         ImmunoCyt mı Yaptırmalıdır?

 • Bizce en iyi yöntem,önce ImmunoCyt+Sitoloji yapılması, pozitiflik durumunda sistoskopi yapılmasıdır
 • Erken dönemde ve erken tanıda,sistoskopinin  ImmunoCyt’a hiçbir üstünlüğü yoktur
 • İkinci dönemde de ImmunoCyt daha üstündür
 • Sadece 3. dönemde (tümör büyüyünce) sistoskopi, ImmunoCyt+Sitoloji ile eşit tanısal değere (%94) ulaşmaktadır
 • İlerlemiş mesane kanserinde de ImmunoCyt+Sitoloji, sistoskopiden daha yararlıdır.

 

            Bu nedenle:   

          ImmunoCyt’ı Cazip Hale Getiren Diğer Durum Nedir

 • Non-invaziv bir işlem olmasıdır.

            Yani hastaya hiçbir eziyet ve ağrı vermez.

            Hastanın idrarı kullanılır

 • Sistoskopi ise,çok ağrılı ve hastaların tercih etmek istemediği bir işlemdir.Bu durumlar için de ImmunoCyt ideal bir alternatiftir
 • ImmunoCyt’ın sistoskopiye göre diğer bir avantajı da daha ekonomik bir işlem olmasıdır


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz