Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

HPV DNA PCR ve Genotip Tayini Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yayınlanma Tarihi:
HPV DNA PCR ve genotip tayini sonuçlarının değerlendirilmesi Paşa Göktaş, Funda Koçdoğan, Nilay Malkoç, Önder Göktaş, Özlem Türkistan, Aslı Ar Gelişim Tıp Laboratuvarları Mikrobiyoloji Departmanı, Kızıltoprak-İstanbul Özet: Bu çalışmada, HPV DNA ve genotip tayini yapılan 132 hasta değerlendirilmiştir. Örnekler, 2009-2013 yılları arasında gönderilmiştir. Çalışmalarda Clonit (İtalya) HPV DNA PCR ve genotipleme kitleri kullanılmıştır. 132 hasta örneğinden 16 ( %12.1)’ sı HPV DNA pozitif bulunmuştur. 16 pozitif örnekten üçü yüksek risk grubundadır (İkisi tip 16, birisi tip 73 ). 12 örnek düşük risk grubundadır (Sekizi tip 6, ikisi tip 11, birer hasta tip 40 ve tip 54). Yüksek riskli genotipe sahip hastaların istem yapılan tüm olgular içindeki oranı % 2.27 (3/132) ve pozitifler içindeki oranı % 18.75 (3/16)’ dir. Toplamda % 12.1’lik HPV DNA pozitifliği ile ve % 2.27’ lik yüksek risk pozitifliğinin dikkate alınması ve önlemler geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Summary: Evaluation of HPV DNA PCR and Genotyping results As it is known, HPV is directly related with cervical canser. In this study, HPV DNA and genotype detection is applied to 132 patients between 2009 and 2013. Clonit (Italy) HPV DNA PCR and genotyping kits are used. 16 (%12.1) of 132 HPV DNA results are positive. 3 of 16 positive samples are in the high risk group (2 of them type 16, 1 is type 73). 12 positive samples are at low risk group. (8 of them type 6, 2 of them type 11, 1 type 40 and 54). The genotypes which are at high risk group are % 2.27 (3/132), of all HPV test results. The percentage of high risk genotypes is % 18.75 (3/16) in all positive HPV results. %12.1 HPV DNA positive result and %2.27 high risk genotype result in total must be considered and taken precautions. Amaç: Bu çalışmada, servikal kanserle ilişkisi saptanmış olan Human Papilloma Virus (HPV) ile ilgili, laboratuvarlarımızdan istemi yapılan HPV DNA ve genotip tayini sonuçlarının tartışılarak, bulgularımızın diğer kuruluşların bilgisine sunulması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmamızda, 2009 yılı başından 2013 yılı Ağustos ayı sonuna kadar laboratuvarımıza gönderilen 132 hasta örneğine HPV DNA PCR testi ve genotip tayini çalışması yapılmıştır. Hem HPV DNA PCR testi için, hem de genotiplendirme çalışmaları için, Clonit (İtalya)’ in CE onaylı Fast PCR kitleri kullanılmıştır. Birinci aşamada PCR ile pozitif ve negatif ayrımı yapılmış, ikinci aşamada pozitif çıkan örnekler üzerinde genotip tayini yapılmıştır. Bulgular: 2009 yılından itibaren, 132 hasta örneği üzerinde çalışma yapılmıştır. 132 hasta örneğinden 16 (% 12.1) ’sında HPV DNA pozitif olarak bulunmuştur. HPV DNA pozitif olarak bulunan 16 örnekten üçü yüksek risk grubundadır (2 hasta tip 16, 1 hasta tip 73). 12 örnek düşük risk olarak bulunmuştur. (8’ i tip 6, 2’ si tip 11, birer hasta tip 40 ve tip 54). Bir hastada da risk düzeyi henüz kesinlik kazanmamış olan tip 84 saptanmıştır. Yüksek riskli genotipli hastaların pozitif olgular içindeki oranı % 18.75 (3/16) ve istem yapılan tüm hastalar içindeki oranı %2.27 (3/132)’ dir. Düşük riskli genotipe sahip hastaların pozitif olgular içindeki oranı % 75 (12/16) ve istem yapılan tüm hastalar içindeki oranı % 9.09 (12/132)’ dur. Risk düzeyi henüz kesinlik kazanmamış tip 84’ ün oranı da pozitif olgular içinde % 6.25 (1/16) ve istem yapılan toplam olgular içinde ise % 0.75 (1/132)’ dir. Sonuç: HPV’ nin servikal kanser ile ilişkisinin kesin olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle de, son yıllarda HPV üzerinde daha fazla durulmakta ve HPV DNA PCR ve genotip tayini istemlerinde artış gözlenmektedir. Buna rağmen, diğer ülkelerdeki HPV genotiplendirme test istemleri ile karşılaştırdığımız zaman, ülkemizdeki test istemlerinin çok düşük boyutta olduğunu gözlemliyoruz. Bu durumda, HPV’ nin ülkemizde henüz öneminin yeterince kavranmadığını düşündürmektedir. Halbuki, %12.1’ lik HPV DNA pozitifliği küçümsenemeyecek bir pozitiflik oranı olarak görülmektedir. % 2.27’lik yüksek riskli genotip oranı da toplum için önemli bir oran olarak değerlendirilmelidir. Düşük riskli genotiplerin % 9.09’ luk oranı da, toplumun HPV yönünden risk potansiyeli taşıdığını düşündürmektedir. Sonuç olarak, HPV ile ilgili tanı ve genotip tayini yöntemlerinin daha fazla kullanılması ve toplumdaki risk taşıyan çok sayıdaki (muhtemelen 1.5-2 milyon arasında yüksek risk ve 5-7 milyon arasında düşük risk) olguların ortaya çıkarılarak, takip ve tedaviye alınmasının gerekli olduğu görüşüne varılmıştır
Tablo: Pozitif bulunan HPV genotiplerinin riske göre dağılımı
Makale Yazım Tarihi:
Prof. Dr. Paşa Göktaş


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz