Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

LABORATUVAR HİZMET ALIM İHALELERİYLE İLGİLİ MEVCUT DURUMDAKİ SAKINCALAR VE ÖNERİLERİMİZ
Yayınlanma Tarihi:
LABORATUVAR HİZMET ALIM İHALELERİYLE İLGİLİ MEVCUT DURUMDAKİ SAKINCALAR VE ÖNERİLERİMİZ
     Laboratuvar Hizmet Alım İhaleleri İle İlgili Mevcut durumdaki Sakıncalar ve Önerilerimiz olarak, halen yürümekte olan sistemde bazı sakıncalı uygulamalar gözlenmektedir. Akredite Laboratuvarlar Derneği olarak, bu sakıncalı yönleri işaret etmek ve bu konularla ilgili çözüm önerilerimizi sunmak istiyoruz.

     Önerilerimiz özetle şöyledir:

       1.    Sorumlu ve Muhatap Ruhsatlı Tıp Laboratuvarları Olmalıdır
        Laboratuvar hizmet alım ihalelerinden bazılarında, yüklenici firma olarak ruhsatlı tıbbi laboratuvarların tarif edilmediğini görmekteyiz. Bu durum oldukça sakıncalıdır. Sonuç karşılığı olarak düzenlenen ve hastaya iletilen raporların tümünün bir laboratuvar uzmanı imzasından çıkması zorunludur ve bunu da ancak ruhsatlı bir tıp laboratuvarı sağlayabilir. Bir medikal firma bu hizmeti sağlayamaz. Bu nedenle, sonuç karşılığı laboratuvar hizmeti ihalelerinin muhatabı, kesinlikle ruhsatlı bir tıp laboratuvarı olmak zorundadır.
        Soruyoruz size: Herhangi bir hasta sonucunun adli takibinde tazminata muhatap kuruluş kim olacaktır? Tabii ki sorumlu tıbbi laboratuvar ve uzmanları. Bir medikal firma bu tür bir sorumluluğun muhatabı olamaz. Bu tür yanlış temelde düzenlenen ihalelerde sorumluluk, ihaleyi yanlış düzenleyen ve onaylayan yönetimlerin olacaktır.

     2.     Kalite Kriterleri Mutlaka Belirtilmelidir
       Sonuç karşılığı laboratuvar hizmeti ihalelerinde, ihaleye katılacak laboratuvarlarla ilgili kalite kriterleri mutlaka belirtilmelidir. Katılacak laboratuvarlar mutlaka TÜRKAK’ tan ISO 15189 Laboratuvar Akreditasyonuna sahip laboratuvarlar olmalıdır. Dış kalite kontrolleri şart koşulmalıdır.         Akreditasyon bir maliyettir. Kalite bir maliyettir. Ancak, laboratuvar testleri için bir güvencedir. Toplum, bu güvenceden yoksun bırakılmamalıdır.
        Bunu sağlamak da yönetici kuruluş olarak T.C. Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı ve S.B. Laboratuvar Dairesi Başkanlığı’ nın vazgeçilmez ve temel görevleri arasındadır.

    3.     Rutin Test İhaleleri İle, Spesifik Test İhaleleri Birbirinden Ayrılmalıdır
      Gördüğümüz kadarıyla, bazı ihalelerde rutin testler ile, farklı ve özel teknoloji ya da uzmanlık isteyen spesifik testler aynı ihale içinde değerlendirilmekte ve bunlar da medikal firmalara ihale edilmektedir. Bu durum sakıncalıdır.
      Rutin testler ayrı ihale edilmelidir, yapılamayan spesifik test (Dış laboratuvar) ihaleleri ayrı olarak ihale edilmelidir. Çünkü rutin testler, eğer sorumluluğu ihaleyi düzenleyen kurumun uzmanları alıyorlarsa, medikal firmalar tarafından da üstlenilebilirler. Ancak, spesifik test ihalelerini medikal firmalar üstlenemezler. Çünkü bu testler ayrı bir uzmanlık gerektiren testlerdir.

   
4.    Çok Sayıda Hastaneyi Kapsayan Hantal İhalelerden Vazgeçilmelidir
      Görüldüğü kadarıyla, bölge yöneticileri çok sayıda hastanenin laboratuvar hizmeti ihtiyacını büyük kapsamlı ihaleler düzenleyerek çözmeye çalışmaktadırlar.
       Şunu özellikle belirtelim ki, bu yöntem birçok ülkede denenmiş ve terkedilmiş olan, demede ve hantal bir yöntemdir. Hizmette ağırlığa, gecikmelere ve tıbbi hatalara neden olduğu için, çoğu ülkede ilk denemeden sonra terk edilmiştir.
       Her hastane, kendi ihtiyacını en iyi kendisi tayin eder. Her hastanenin de yeterli sayıda uzmanı ve laboratuvar teknisyenleri vardır. İhaleler her hastane bazında, o hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmelidir. Çok hastaneli merkezi ihalelerden vazgeçilmelidir.
       Akredite Laboratuvarlar Derneği olarak, önerilerimiz özetle bu şekildedir. Hem tıbbın ve laboratuvar biliminin gereği olarak, hem de halkımızın daha kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmesinin güvencesi olarak, bu önerilerimizin göz önüne alınması ve uygulanması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.
Makale Yazım Tarihi:25.09.2013
Prof. Dr. Paşa Göktaş


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz