Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

10.211 HBV DNA viral yük sonucunun değerlendirilmesi
Yayınlanma Tarihi:
10.211 HBV DNA viral yük sonucunun değerlendirilmesi Funda Koçdoğan, Paşa Göktaş, Nilay Malkoç, Şafak Göktaş, Özlem Türkistan, Özge Ar, Gelişim Tıp Laboratuvarları Mikrobiyoloji Departmanı, Kızıltoprak-İstanbul Özet: Bu çalışmada, laboratuvarımızda çalışılan 10.211 HBV DNA sonucu değerlendirilmiştir. Çalışmalarda, HBV DNA kantitatif viral yük tayini için Qiagen ( Almanya) Real –Time PCR kiti ve Rotorgene 6000 ( Qiagen, Almanya) Real- Time PCR cihazı kullanılmıştır. 2008- 2013 arasında çalışılan 10.211 HBV DNA sonucundan 4032 ( % 39.49)’ si pozitif bulunmuştur. Yıllar itibariyle, pozitiflik oranlarında anlamlı değişiklikler bulunmamaktadır. Sonuçlar, College of American Pathologists ( CAP ) eksternal kalite kontrol programına katılınarak doğrulanmaktadır. Summary: Evalatuation of 10.211 HBV DNA viral load results In this study, 10.211 HBV DNA viral load results, performed in our laboratory are evaluated.Qiagen Real Time PCR kit (Germany) and Rotorgene 6000 ( Qiagen, Germany) machine is used for detection. 4032 ( % 39.49) out of 10.211 results are positive between 2008- 2013. There is no significant difference in terms of years. Results are verified by CAP ( Collage of American Pathologists) external quality control programme. Amaç: Çalışmanın amacı, laboratuvarlarımızdan istenilen HBV DNA testi için alınan kan örneklerinde sonuçların pozitiflik, yıllara göre dağılım ve diğer çeşitli parametreler yönünden değerlendirilmesi ve benzer kuruluşlarla paylaşılmasıdır. Yöntem: 2008 yılı başından, 2013 yılı Eylül ayına kadar olan sürede laboratuvarlarımızda çalışılan HBV DNA kantitatif viral yük sonuçları değerlendirmeye alınmıştır. HBV DNA tayini için, Rotorgene 6000 (Qiagen, Almanya) Real-Time PCR cihazı kullanılmıştır. Kullanılan kitler de Qiagen HBV DNA Real-Time PCR kitleridir. Çalışmalar, üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılmıştır. Laboratuvarlarımız, 2010 yılından beri CAP (College of American Pathologysts) HBV DNA eksternal kalite kontrol programına katılmakta ve test sonuçlarını doğrulamaktadır.
Bulgular: 2008 yılı başından, 2013 yılı Ağustos ayı sonuna kadar olan sürede, laboratuvarlarımızda 10.211 HBV DNA kantitatif viral yük tayini yapılmıştır. 2008 yılında 243, 2009 yılında 1013, 2010 yılında 1628, 2011 yılında 1988, 2012 yılında 3654 ve 2013 yılı ilk 8 ayında 1685 HBV DNA testi çalışılmıştır. Pozitiflik oranları 2008’ de % 66 (161/ 243), 2009’ da % 51.6 (523/ 1013), 2010’ da % 39.3 (641/ 1628), 2011’ de % 43.6 (868/ 1988), 2012’ de % 32 (1173/ 3654) ve 2013’ün ilk 8 ayda % 39.5 (666/1685)
Sonuç : Yıllar itibariyle HBV DNA kantitatif viral yük tayini isteminin artış gösterdiği söylenebilir. Bu durum, daha fazla hastanın takip ve tedavi altına alındığını düşündürmektedir. SUT kapsamında ödeme de destekleyici bir faktör olabilir. Pozitiflik oranları, ilk yıllarda daha seçici davranıldığını düşündürmektedir. Son dört yıldaki pozitiflik oranları birbirine yakın görünmektedir. Sonuçların CAP eksternal kalite kontrolü ile takip edilmesi ve CAP eksternal kalite kontrol sonuçlarının tutarlı ve başarılı gelmesi, sunulan verilerin doğruluğu yönünden destekleyici bir faktör olarak değerlendirilmelidir.
TABLO-2: Katıldığımız CAP (College of American Pathologists) Eksternal Kalite Kontrol Programı Sonuçları
Makale Yazım Tarihi:
Prof. Dr. Paşa Göktaş


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz