Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

HÜKÜMET ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN BORÇ SORUNUNU ÇÖZEMİYOR
Yayınlanma Tarihi:
HÜKÜMET ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN BORÇ SORUNUNU ÇÖZEMİYOR
     Çünkü Nasıl Çözeceğini Bilmiyor
     6- 7 yıldanberi, üniversite hastaneleri giderek daha fazla oranda tıkanarak, finansal yönden nefes alamaz bir duruma sürüklendiler. Şu anda, büyük çoğunluğu fiilen iflas durumundadırlar. Bir kısmının, firmalardan aldığı malzemelerin ödemeleri 24 aydan önce yapılamamaktadır. İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneleri, ödemeler için tarih bile verememektedirler. Ankara’daki Gazi, Ankara ve Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinin durumu da çok farklı değildir. Diğer üniversite hastaneleri de benzer durumdadır.
     Hükümetin, bu sorunu çözmek için bir adım attığına ve bir plan geliştirdiğine yönelik hiçbir işaret görülmemektedir. En azından, bu hastanelerin durumunda bir iyileşme görülmemektedir. Aksine, daha da kötüleşme sürmektedir.
     Anladığımız kadarıyla, hükümet bu konuda ne yapacağını bilmiyor. Ya da konu, hükümete tam olarak aktarılmamış durumdadır. Bu nedenle de, hükümetin çözüm konusunda planına girmemiş olabilir. Ya da birileri, bilerek böyle bir tablonun tümüyle çıkmaza girmesini isteyerek kendi haline bırakmış olabilirler.
     Her durumda, yetersiz ve kötü yönetim söz konusudur.

     Yeni Sağlık Bakanı Da Konuyu Anlamış Görünmüyor
     Maalesef yeni Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu da, konuyu anlamış görünmüyor.
O da, üniversitelerle ilgili ilk fırsatta Tamgün Yasası’nın çıkarılacağını söylüyor. Halbuki, şu andaki çıkmaz tablonun baş nedeni, giden Bakan Recep Akdağ’ ın kimseye sormadan, anlamadan- dinlemeden zorla çıkardığı Tamgün Yasası’ dır. Üniversite hastanelerinin tıkanmasının baş sorumlusu, Recep Akdağ zamanında getirilen düzenlemelerdir.Yeni Sağlık Bakanı, bu durumu kavramış gözükmüyor. Etrafındaki, eski Sağlık Bakanı’ndan kalan kadroların kendisine uzattığı “ çıkmaz sokak formüllerini” tekrardan uygulamaya koymaya çalışıyor.
      Görünen o ki, bu anlayış ile üniversite hastanelerinin finansal sorunları yine çözülmeyecek. Kötüleşme devam edecek gözüküyor.

     Tamgün Yasası Genel Bütçeyi Daha Da Kötüleştirir
     Bir önceki Sağlık Bakanı zamanında sağlık alanında getirilen düzenlemeler, kamu sağlık giderlerini 70 milyar TL gibi devasa boyutlara yükseltmiş durumdadır. Bu politikanın temel nedeni, basit populizmdir. Bu konuda, ülke kaynaklarının gereksiz biçimde yanlış kullanıldığı ve savurgan şekilde çarçur edildiği kanısındayız.
     Yeni Sağlık Bakanı Sayın Müezzinoğlu da, yeni bir Tamgün Yasası’ndan söz etmektedir. Bu yasa da aynı anlayışın ürünü gözükmektedir. Emin olun bu yasa da kamu sağlık giderleri üzerinde yeni bir baskı oluşturacaktır.Ve mevcut bütçe yetmeyecektir.
     Eğer üniversite hastanelerinin, Marmara Üniversitesi- Pendik Devlet Hastanesi modeli gibi, Sağlık Bakanlığı kontrolüne alınması düşünülüyorsa, açıkça şunu belirtelim ki, şu andaki sağlık bütçesi buna yetmez. Türkiye’deki tüm üniversite hastanelerinin bu modele çevrilmesi, 70 milyar TL civarında olan kamu sağlık giderleri için 90- 100 milyar TL gibi bir kaynak gerektirir.

     Çözüm Nedir?
    
Öncelikle, konunun gerçekten anlaşılabilmesidir.
     Konuyu gerçekten bilen ve anlamış bulunan kadroların işbaşına getirilmesidir.
     Populizm ve basit oy kaygıları ile yürütülen politikalar size geçici oy desteği sağlar, ancak ülkeyi uçuruma sürüklemekten alıkoyamaz.
     Sağlık politikaları konusunda maalesef bu süreç yaşanmıştır. Halen de yaşanmaya devam etmektedir.
     Nereye kadar?
     Bir yerde finansal tıkanmaya kadar. Ülke yönünden, finansal risklerin arttığına dair belirtiler de az değildir.
     Bu konu, hükümetin çözmesi gereken asli konulardan birisidir. Ancak, hükümet kanadından konuyu anlamış, kavramış ve çözüme niyetli bir yetkilinin var olduğuna dair herhangi bir ışık maalesef görünmemektedir.
   
 Bu da Türkiye’nin talihsizliğidir.
    Sayın Başbakan’ın, uluslararası ve çevremizdeki sorunlara daha fazla ilgi duyduğunu görüyoruz. Bu arada, içimizdeki bazı sorunlar gözden kaçmakta, yanlışlar uzamakta ve kayıplar büyümektedir.
    Sayın Başbakan’ı üniversite hastanelerini tıkanmaya götüren nedenler ve sorunlarla da ilgilenecek ve çözüme götürecek bir yapıyı kurmak üzere konuya el atmaya davet ediyoruz.
    Çünkü bu konu artık tamamiyle hükümetin konusudur ve kangren haline gelmiş bulunmaktadır.
Prof. Dr. Paşa Göktaş


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz