Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

Yeni Sağlık Bakanı’ nın İşi Kolay Değildir
Yayınlanma Tarihi:
       Maalesef yeni Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’ nun işi kolay değildir.
       Giden Sağlık Bakanı, yeni Bakan’ a tam bir popülizm enkazı devir etmiş durumdadır.
       Şişmiş devasa kamu sağlık harcamaları, 70 milyar TL gibi sürdürülemez dev rakamlara ulaşmış durumdadır.
       Sağlık harcamaları, her yıl artırılarak bu noktaya kadar getirilmiştir. Ancak, daha fazla artırabilme gücü yoktur. Aksine, azaltılması gerekecektir.
       Yüksek harcamalarla, sağlık hizmeti halka neredeyse tümüyle bedavaya sunulmuştur ve bu sayede artan memnuniyet oluşmuştur. Ancak oldukça yüksek bedeller ödenmiştir. Bir anlamda, gelecek nesillerin hakkından harcanmıştır.
       Bedava sirke baldan tatlıdır. Halk, bedava hizmete bir hayli alışmış görünmektedir.
       Ancak bu durumu sürdürmek zordur. Çoğu ülke sürdüremiyor. Bu yüzden katkı paylarını ve kapsam dışı işlemleri sürekli olarak artırıyorlar.
       Türkiye de böyle yapmak zorundadır.
       Bu noktada da bazı memnuniyetsizlikler olacaktır.
       Bir de, eski sistemden nemalananlar daha şimdiden yeni Bakan’ ı karalamaya başladılar bile. Bunun ilk ipuçlarını bazı yayın organlarında görmekteyiz.
       Sayın Bakan’ ın ilk açıklamaları olumludur. Hekim ve sağlık personeli ile barışık hale gelmeden sağlık alanı yönetilemez. Uzlaşma ve barış zorunludur.
       Sayın Bakan, bu durumun bilincinde görünmektedir. Sağlık alanının, eski Bakan’ ın katı, inatçı ve vizyonu kıt politikasından doğan ve çıkmaza girmiş pek çok sorunu bulunmaktadır. Sayın yeni Bakan’ ın bu sorunları bildiği kanısındayız. Önümüzdeki dönemde, adım adım bazı sorunların çözüleceğini sanıyoruz.
        Ancak, kısa sürede çok şey beklememek gerek. Gelinen noktadaki konjonktür, buna izin vermez. Popülizmin harcama döneminin olumlu imajını, eski Sağlık Bakanı heybesinde götürmüştür.  
       
Sayın Müezzinoğlu’ na maalesef tasarruf ve harcamalarda kısıntılar gibi sevimsiz geri alma dönemi miras bırakılmıştır. Bu durum da, sevimsiz ve sancılı bir süreç olacaktır. Sayın Müezzinoğlu’ na şans vermek, tolerans göstermek ve sabırlı davranmak gerektiği kanısındayız. Çünkü, değişiklikler zaman alacaktır. Kanımızca Sayın Bakan’ ın yapması gereken başlıca işlerden birisi, eski Bakan’ ı yanlış yönlendiren bir kısım Bakanlık görevlilerinin bir an önce değiştirilmesidir. Sayın Bakan’ ın yeni bir kadroya gereksinimi vardır.
       Diğer konu ise, hekimlerin çalışma özgürlüğü konusunda getirilen katı ve hukuk dışı uygulamaların çözülmesidir. Bu konuda, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi yargı kuruluşlarının kararlarına saygı göstermek ve onları uygulamak gereklidir. Yani Sağlık Bakanlığı, hukuk ile barışık bir Bakanlık haline gelmelidir. Diğer konulardaki somut önerilerimizi ayrıca belirteceğiz.
      Sayın Bakan Müezzinoğlu’ na bundan sonraki zor görevinde başarılar diliyor, zorluklara ve yıpratmalara karşı dirençli, sabırlı ve sağlam durmasını salık veriyoruz.
Makale Yazım Tarihi:04.02.2013
Prof. Dr. Paşa Göktaş


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz