Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ ZORUNLULUK TAŞIYOR
Yayınlanma Tarihi:
ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ ZORUNLULUK TAŞIYOR ANCAK TAM GÜN YASASI BUNUNLA BAĞDAŞIYOR MU?
ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİNİN ZORUNLULUK TAŞIDIĞINDA KUŞKU YOK
     Son dönemde birçok uzman, Türkiye için esnek çalışma sisteminin gerekli ve zorunlu olduğunu belirtiyorlar. Kadınların daha fazla iş yaşamına katılabilmesi, emeklilerin iş yaşamını sürdürebilmesi, Türkiye’ nin üretim açığını giderebilmesi için çalışma yaşamında esnek çalışma modellerinin gerekli olduğunu belirtiyorlar.

   Türkiye’ nin İşgücü Yaşamı OECD’ nin En Katısı
   Uzmanlar sık sık, Türkiye’ de işgücü kurallarının OECD’ nin en katısı olduğunu belirtiyorlar. Ve bu yasaların esnetilmesi ve uluslar arası normlara uygun hale getirilmesini öneriyorlar. Bu katı kurallar nedeniyle, yabancı firmaların Türkiye’ ye gelmeye sıcak bakmadığını belirtiyorlar.

    Türkiye OECD’ nin en kalkınmış, en refah ülkesi değil, hatta sonlarda. Ancak, işgücü kuralları yönünden en katı ve popülist olanı. Bu da ilginç bir tezat deniliyor.
     Türkiye’ nin Firmaları Neden Büyüyemiyor?
    Dikkat edilirse, Türkiye’ nin firmaları fazla büyüyemiyor. Uluslar arası firmalarla kıyaslandığı zaman, Türk firmaları halen çok cüce kalıyorlar. Uzmanlar, bunun nedenini de Türkiye’ de karlılığın az olması yanında, işgücü kurallarının çok katı ve firmaların sermaye birikimi sağlamasına olanak tanımayan yapıda olmasına bağlıyorlar. Örneğin, yine yabancı inceleme kuruluşlarının belirttiğine göre, şu anda Türkiye’ de mevcut firmaların tamamı kıdem tazminatlarını ödemeye kalksa, firmaların % 80’ den fazlası iflas ediyor. Çünkü böyle bir karlılıkları ve birikimleri oluşamıyor.

    Çözüm Konusunda Arayışlar Olması Doğaldır
     Bu konu popülist söylemlerle ve hamasi nutuklarla çözülecek bir konu değil. Yöneticilik yapanlar ve özellikle de küçük, orta ya da büyük boyutlu bir özel işletmenin sorumluluğunu yürütenler, konunun ne kadar ağır bir problem niteliğinde olduğunu biliyorlar ve çözüm bekliyorlar.
     Bu nedenle de konu, sık sık gündeme geliyor.

    TAM GÜN YASASI BU ANLAYIŞLA BAĞDAŞIYOR MU?
    Esnek çalışma sisteminin Türkiye için gereklilik ve hatta zorunluluk taşıdığı konusunda neredeyse bu konuda görüş üreten uzmanların çok büyük çoğunluğu hemfikir olmuş durumdadır.
    Aklın yolu birdir diyelim. Ortak akıl bu konuda doğru yolu buluyor görünüyor.
    Ya Tam Gün Yasası? Tam Gün yasası bu anlayışın neresinde duruyor?
    Biz söyleyelim. Tam Gün Yasası’ nın bu anlayışla uzaktan yakından ilgisi yok.
    Tam Gün Yasası, o kadar uyarıya rağmen, giden Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ ın nedendir bilinmez inatla, kimseyi dinlemeden, torbaya attırarak bir gecede çıkarttırdığı bir yasa. Eminiz, bu yasaya oy veren milletvekilleri bile yasanın neler içerdiğini bilmiyorlar.
     Akla mantığa aykırı beton gibi, kazık gibi bir yasa.
     Örneğin, bir doktor istese bile saat 17.00’ den sonra doktorluk faaliyeti gösteremiyor. Çalışmak istese çalışamıyor. Batı ülkelerinde deneyimli doktorlar nişan verilerek 80 yaşlarında gururla ameliyat yönetirlerken, Türkiye’ de 65 yaşı geçen doktorların çalışması neredeyse yasaklanıyor ve çöplüğe gönderiliyorlar.
      Açıkçası, çalışmayı yasaklayan ve Türkiye’ ye zararlı, akla mantığa ziyan bir yasa.

      Yargı Kuruluşlarının İptaline Rağmen Yine Getiriliyor
      Zaten,Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi yargı kuruluşları çıkarılan Tam Gün yasasının ve buna ilişkin yönetmeliklerin birçok maddesini hukuka ve çalışma ilkelerine aykırı bularak iptal ettiler.       Nedense, Sağlık Bakanlığı’ nda Recep Akdağ’ dan artakalan ekibin Tam Gün takıntısı bitmiyor. Muhtemelen, yeni Sağlık Bakanı’ nı da yanılgıya sürüklüyorlar ki, yeni Bakan Sayın Müezzinoğlu da ikide bir “Meclisin açılışında ikinci sıradaki yasa Tam Gün Yasası” diyor.
      Emin misiniz Sayın Bakan? Bu bir şaka olmasın.
      İyi incelediniz mi? Yoksa diliniz mi sürçüyor?

     ŞU SORULARIN YANITINI VEREBİLİR MİSİNİZ?
     1. Yargı Kuruluşlarının Kararlarından Haberiniz Var mı?
     Çoğu maddesi Anayasa, çalışma özgürlüğü ve insan haklarına aykırı bulundu daha önceki Tam Gün isimli “Yasa” nın. Yenisi de pek farklı görünmüyor. Hukuka aykırı hükümleri tekrardan getirmekte neden böyle ısrarlısınız? Ya da farkında mısınız Sayın Bakan?

     2. Esnek Çalışma Sistemiyle Bu Yasanın Zıtlığının Farkında mısınız?
     Türkiye’ de uzmanlar bas bas bağırıyorlar. Türkiye’ ye esnek çalışma sistemi gerekli diye. Baştan sona yasaklarla, kısıtlamalarla, çalışma özgürlüğünü sınırlayan ve demokrasinin “d” sinden uzak anlayışıyla beton gibi bir yasa olan Tam Gün isimli acayip yasanın Türkiye’ nin gereksinimleriyle taban tabana zıt olduğunun ve esnek çalışma sistemi ile bağdaşır yanının olmadığının farkında mısınız? Kim sizi yanıltıyor Sayın Bakan?

     3. Tam Gün Yasası İle Kamu Sağlık Giderlerinin Füze Gibi Yükseldiğinin Farkında mısınız?
     Mevcut yönetim süreci içinde, Türkiye’ nin kamu sağlık giderleri 10 milyar TL’ nin altından 70 milyar TL’ lere geldi dayandı.
Giderler, Tam Gün Yasası’ ndan sonra füze gibi yükseldi.
      Bu yasanın Türkiye bütçesine verdiği zararın ve halkın parasının çarçur edilmesine yaptığı katkının farkında mısınız Sayın Bakan?
      Bir süre önce dediniz ki “Elhamdülillah paramız var. 70’ i veren Türkiye 80’ i de, 90’ı da verir”.       Ciddi olamazsınız Sayın Bakan. Uluslar arası iklimin bu derece kırılgan olduğu, para bulmanın bu derece zor hale geldiği, Türkiye’ nin açıklarını kapatmasının giderek zorlaştığı ve dünyanın en kırılgan ülkesi ilan edildiği bir ortamda, bu kadar kolay ve sorunu hafife alır biçimde konuşamazsınız. Konuşursanız da uzmanlarca ciddiye alınmazsınız.
      Daha fazla özen ve dikkat Sayın Bakan. Paranın başında oturan siz değilsiniz. Sorun bakalım paranın başında oturanlara. Onlar sizin kadar rahatlar mı? Ya da diken üzerinde oturduklarını mı söyleyecekler?

      SONUÇ
   ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ SAĞLIK ALANI İÇİN DE GEREKLİDİR.
    TAM GÜN YASASI, ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BAĞDAŞMAYAN, TABAN TABANA ZIT, AKIL DIŞI BİR YASADIR.
    TAM GÜN YASASI YERİNE ESNEK ÇLAIŞMA KURALLARININ SAĞLIK ALANINA UYGULANMASI, KAMU SAĞLIK GİDERLERİNİ AZALTACAK VE DEVLETİ RAHATLATACAKTIR.
   SAĞLIK ALANININ DA DEMOKRASİYE GEREKSİNİMİ VARDIR. KATI VE TOTALİTER UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLMELİDİR. YARGI KARARLARINA SAYGI GÖSTERİLMELİDİR.
    ÇOĞU KİŞİ, BU GİRİŞİMLERİN BAZI GRUPLARIN LEHİNE RANT AMAÇLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR. Bu SÖYLENTİLERİ MALZEME OLUNMAMALIDIR.
   SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFSIZ VE OBJEKTİF OLMALIDIR
Makale Yazım Tarihi:
Prof. Dr. Paşa Göktaş


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz