Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

Hürriyet Gazetesi İnternet Haberi Hakkında
Yayınlanma Tarihi:
Hürriyet Gazetesi İnternet Haberi Hakkında”
LABORATUVAR TETKİK ÜCRETLERİNİN % 222 ARTTIĞI HABERİ DOĞRU DEĞİLDİR !
      11 Temmuz 2013 tarihli Hürriyet internet sayfasında, sağlık hizmetlerinde yüksek artışlar olduğu , en yüksek artışın da % 222 ile laboratuvar tetkik ücretlerinde olduğu haberi yer almaktadır.
      Bu haberin gerçeklerle ilgisi bulunmamaktadır.
      Haberin kaynağının nereden alındığını bilmiyoruz. Ancak, kaynağın sağlıklı olmadığı ve yanlış algılamalara yönlendirebilecek hatalar içerdiği görülmektedir.
      Türkiye’ de laboratuvar tetkik ücretlerini değiştirebilecek iki temel parametre bulunmaktadır :       1. TTB Asgari Ücret Tarifesi : Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi, tıbbi laboratuvarların fiyatlandırmada esas aldıkları temel göstergedir. TTB’ deki artış ise, 2012’ ye göre 2013 başında % 8 olarak gerçekleşmiştir. 2011’ den 2012’ ye geçiş de % 8 olarak yapılmıştı.
      Gelişim Tıp Laboratuvarları, Düzen ve Biruni Laboratuvarı gibi, TÜRKAK’ tan akredite olan ve halkın daha yakından tanıdığı bağımsız tıp laboratuvarları , esas olarak TTB Asgari Ücret Tarifesi fiyatlarını izlemektedirler ve üyemiz bu laboratuvarların artışları % 8 olarak gerçekleşmiştir.
     2. Laboratuvar tetkik ücretlerine temel oluşturan diğer parametre ise, SGK - SUT ( Sağlık Uygulama Tebliği ) fiyatlarıdır ki, bu fiyatlar da 6 yıldanberi önemli bir değişikliğe uğramamış, hatta 6 yıl önce önemli bir kesintiye uğramıştır. Halen de gerçek maliyetlerin altında seyretmektedir.        

    
Durum böyle olduğu halde, neden buna benzer yanıltıcı haberlerin yazıldığını anlamakta güçlük çekmekteyiz.
     İlgilileri, gerçek verilerle doğru haberler yapmaya, özenli davranmaya ve halkı yanıltacak bilgilerle sektör hakkında yanlış kanaatler oluşturmamaya davet ediyoruz.
     Özellikle üyemiz olan ve uluslar arası kalite kurallarını titizlikle izleyen, TÜRKAK’tan da akredite olan bağımsız tıp laboratuvarları, laboratuvar tetkikleri konusunda hem kalite olarak, hem de fiyat olarak halkımıza en yakın olan ve halkımızın güvencesi niteliğindeki seçkin sağlık kuruluşlarıdırlar. Gerçek olmayan bu tür haberler onları fazlasıyla rencide etmektedir.
     Halkımıza, bağımsız tıbbi laboratuvarlarda 2013 yılı itibariyle, 2012’ ye göre % 8 dışında laboratuvar tetkiklerinde bir artış olmadığını bir kez daha hatırlatıyor ve laboratuvar testleriyle ilgili, bildikleri- tanıdıkları laboratuvarlarına güvenle başvurabileceklerini belirtmek istiyoruz.
Halkımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz. 12/ 07/ 2013
TIPLAB

Tıp Laboratuvarları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
NOT: Bu değerlendirmeler yalnızca bağımsız tıp laboratuvarları ile ilgili olup, hastaneler bünyesindeki laboratuvarları kapsamamaktadır.
Makale Yazım Tarihi:
Prof. Dr. Paşa Göktaş


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz