Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

Borrelia burgdorferi IgG ve IgM Sonuçları ve Doğrulama Testleri Gerekliliği
Yayınlanma Tarihi:

                 Borrelia burgdorferi IgG ve IgM sonuçları ve doğrulama testleri gerekliliği

         Funda Koçdoğan, Nilay Malkoç, Paşa Göktaş, Önder Göktaş, Nezihe Özdek, Özge Doğan

                  Gelişim Tıp Laboratuvarları Mikrobiyoloji Departmanı, Kızıltoprak-İstanbul

     Özet: Bu bildirim, Borrelia burgdorferi IgG ve IgM sonuçlarında doğrulama gerekliliğini tartışmak amacıyla yapılmıştır. laboratuvarımızda, 2008- 2013 arasında 859 Borrelia burgdorferi IgG ve 1033 IgM çalışılmıştır.
     859 Borrelia burgdorferi IgG sonucundan 69 ( %8)’ u, 1033 Borrelia burgdorferi IgM sonucundan 125 ( %12.1)’ i pozitif bulunmuştur. IgG ve IgM tayini için Novatec ( Almanya) ELISA kiti, doğrulama için ise Viramed (Almanya) konfirmasyon kitleri kullanılmıştır.
     Uygulama başlatıldığından bu tarafa yapılan sınırlı konfirmasyon çalışmalarında, ELISA ile pozitif bulunan 6 Borrelia burgdorferi IgM sonucundan 5 ( % 83)’i pozitif, 1 ( % 17)’i negatif bulunmuştur.
     ELISA ile pozitif 2 örnekten 1( % 50)’i pozitif, birisi de konfirmasyon ile negatif bulunmuştur. Lyme hastalığının tanısındaki güçlükler nedeniyle, pozitif ELISA sonuçlarının doğrulama testleriyle konfirme edilmesinin yararlı olacağı, bu konuda daha fazla çalışmanın gerekli olduğu görüşüne varılmıştır.

     Summary: Borrelia Burgdorferi IgG and IgM Results and the necessity of verification tests The aim of this study is to argue the necessity of Borrelia Burgdorferi IgM and IgG verification tests.
        In our Laboratory, 859 Borrelia Burgdorferi IgG and 1033 IgM test were performed during 2008- 2013. 69 (%8) out of 859 sample is IgG positive. 125 ( % 12.1) out of 1033 sample is IgM positive. Novatec ( Germany) ELISA kits are used to detect IgM and IgG.
        Viramed ( Germany) confirmation kits are used fort he confirmation . 5 ( % 83) out of 6 ELISA IgM positive test, is confirmed as positive. 1 ( %17) result is negative.
        1 sample ( %50) out of 2 which is performed with ELISA test, is positive , 1 is negative according to the confirmation test. Since, it is not so easy to diagnose Lyme Disease, positive ELISA results should be verified with the confirmation kits and more studies should be done to show the importence of confirmation.

      Amaç: Bu çalışmada, laboratuvarımızdan istenilen 859 Borrelia burgdorferi IgG ve 1033 Borrelia burgdorferi IgM test sonucu değerlendirilerek, tanıda yapılabilecekler konusunda tartışma açılması amaçlanmıştır.
      Yöntem: Borrelia burgdorferi IgG ve IgM tayini için alınan/gönderilen serum örnekleri Novatec (Almanya) firmasının ürettiği CE onaylı ELISA kitleri ile çalışılmıştır. Pozitif bulunan örnekler, Viramed (Almanya) firmasına ait CE ve FDA onaylı ViraStripe IgG ve ViraStripe IgM konfirmasyon kitleriyle doğrulanmaktadır.
      İstenilen hastalarda ayrıca PCR da çalışılmaktadır. Bulgular: 2008 yılı başından, 2013 Ağustos sonuna kadar laboratuvarlarımızdan istenilen 859 Borrelia burgdorferi IgG ve 1033 Borrelia burgdorferi IgM sonucu değerlendirmeye alınmıştır.
      Toplamda 859 IgG sonucundan 69 (%8)’ u pozitif bulunmuştur. Pozitiflik oranları 2008 yılında % 18.57 (13/70), 2009 yılında % 15.79 (15/95), 2010 yılında % 4.76 (7/147), 2011 yılında % 7.8 (11/141), 2012’ de %9.59 (14/146) ve 2013’ te de %3.46 (9/360) olarak bulunmuştur.
      1033 Borrelia Burgdorferi IgM sonucundan ise 125 (%12.1)’ i pozitif bulunmuştur. Pozitiflik oranları 2008 yılında % 13.5 (10/74), 2009 yılında % 7.4 (8/108), 2010’ da % 4.63 (7/151), 2011’ de % 5.16 (8/155), 2012’ de % 16.66 (24/144) ve 2013’te % 16.95 (68/401) şeklindedir.       Borrelia burgdorferi IgG ve IgM ile pozitif bulunan örnekler, IgG ve IgM için ayrı ayrı konfirmasyon testleri ile doğrulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama bir süre önce başlatıldığından, henüz yeterli veri oluşmamıştır.
      Doğrulama testlerinin kullanımından itibaren yapılan uygulamalarda, Borrelia burgdorferi IgM ELISA ile pozitif bulunan 6 hasta örneğinden 5 ( %83 )’ i pozitif, 1 (% 17)’ i ise negatif bulunmuştur. ELISA ile pozitif bulunan 2 IgG örneğinden 1( %50)’i pozitif, biri de negatif bulunmuştur. Daha fazla veri oluşturulmaya çalışılmaktadır.

     Sonuç: Borrelia burgdorferi IgG ve IgM sonuçlarının yorumu ile birlikte, Lyme hastalığının tanı yöntemleri yoğun olarak tartışılmaktadır. Bulgularımıza göre, değişik yıllarda yapılan IgG ve IgM pozitiflik oranlarının birbirinden farklı olduğu görülmektedir.
     Ayrıca, IgG ile IgM sonuçları arasında da tam bir paralellik görülmemektedir. Bu durumdan, başka araştırmacıların çalışmalarında da söz edilmektedir.
     Belirli yıllarda pozitiflik oranlarında artış, o yıllarda hastalığın görülme oranında artışla açıklanabilir. Ayrıca, laboratuvarımıza farklı bölgelerden örnekler gönderilmekte olup, bölgesel artışlar söz konusu olabilmektedir.
     Lyme hastalığının tanısındaki güçlükler ve tartışmalar, doğrulama (konfirmasyon) testlerinin önemini artırmaktadır. CDC’nin önerileri de bu şekildedir.
     Bu nedenle, laboratuvarlarımızda bir süreden beri Viramed (Almanya) firmasının Borrelia burgdorferi için IgG ve IgM konfirmasyon testleri kullanılmaya başlanmıştır.
     Veriler yeterli sayıya ulaştıktan sonra bilimsel çevrelerle paylaşılacaktır.
TABLO 3: Borrelia Konfirmasyon testlerinin yorumu/tr>
Makale Yazım Tarihi:
Prof. Dr. Paşa Göktaş


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz