Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

HIV DNA PCR ve Genotip Tayini Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yayınlanma Tarihi:
Laboratuvarlarımızdan istenilen HIV RNA viral yük sonuçlarının değerlendirilmesi Paşa Göktaş, Nilay Malkoç, Funda Koçdoğan, Şafak Göktaş, Özlem Türkistan, Özge Ar Gelişim Tıp Laboratuvarları, Mikrobiyoloji Departmanı, Kızıltoprak-İstanbul Özet: Bu çalışmada, 2009- 2013 yılları arasında laboratuvarımızda çalışılan 203 HIV RNA kantitatif viral yük sonucu değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmalarda, Qiagen ( Almanya) HIV RNA Real- Time PCR kitleri ve Qiagen Rotorgene 6000 Real- Time PCR cihazı kullanılmıştır. 203 örneğin 73( %36)’ ü HIV RNA pozitif, 140 ( % 64)’ı da HIV RNA negatif bulunmuştur. 2012 ve 2013 yıllarında hem hasta sayısının, hem de pozitiflik oranlarının ciddi oranda arttığı görülmektedir. Sonuçlar, College of American Pathologists ( CAP) eksternal kalite kontrol programlarına katılınarak doğrulanmaktadır. Summary: Evaluation of HIV RNA viral load results In this study, 203 HIV RNA quantitative viral load results, performed between 2009 and 2013 were. Qiagen HIV RNA Real Time PCR machine is used for detection. 73 (% 36) of 203 samples are positive, 140 ( % 64) are negative.In terms of 2012 and 2013 both the patient number and the positive results increased significantly. Results are verified by CAP ( College of American Pathologists) external control programme. Amaç: Çalışmanın amacı, laboratuvarlarımızdan istenilen HIV RNA testi için alınan kan örneklerinde sonuçların pozitiflik, yıllara göre dağılım ve diğer çeşitli parametreler yönünden değerlendirilmesi ve benzer kuruluşlarla paylaşılmasıdır. Yöntem: 2009 yılı başından 2013 yılı Ağustos ayı sonuna kadar olan sürede, laboratuvarlarımızda çalışılan HIV RNA kantitatif viral yük sonuçları değerlendirmeye alınmıştır. HIV RNA tayini için, Rotorgene 6000 (Qiagen) Almanya) Real-Time PCR cihazı kullanılmıştır. Kullanılan kitler de Qiagen HIV RNA Real-Time PCR kitleridir. Çalışmalar, üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılmıştır. Laboratuvarlarımız, 2010 yılından beri CAP (College of American Pathologists) HIV RNA eksternal kalite kontrol programına katılmakta ve test sonuçlarını doğrulatmaktadır.
Bulgular: 2009 yılı başından 2013 yılı Ağustos ayı sonuna kadar toplam 203 hastadan HIV RNA kantitatif viral yük tayini çalışılmıştır. Hastalardan 73 (% 36)’ ü HIV RNA pozitif, 140 (% 64)’ ı da HIV RNA negatif olarak bulunmuştur. 2009 yılında başvuran 50 hastadan 22 (%44)’ si, 2010 yılında başvuran 18 hastadan 7 (% 38.9)’ si,
2011 yılında başvuran 17 hastadan 4 (%23.5)’ ü, 2012 yılında başvuran 42 hastadan 7 (%16.7)’ si ve 2013 yılında başvuran 76 hastadan 33 (% 43.4)’ ü HIV RNA viral yük pozitif olarak bulunmuştur. 2011 yılından itibaren, başvuru sayılarında katlayan bir artış görülmektedir. 2013 itibariyle, pozitiflik oranında da bir artış mevcuttur
Sonuç: HIV/AIDS olgularının ülkemizde de önemli bir artış hızına geçmesi beklenmektedir. Elde ettiğimiz verilerin, bu gözlemi destekler nitelikte olduğunu söyleyebilecek durumdayız. Yıllar itibariyle, hasta başvurusunun artışı görülmektedir. 2013 yılında, pozitiflik oranının da yükseldiği görülmektedir. 2009 yılındaki, 2010 ve 2011’ e göre göreceli yüksek sayı, bir hastane ile ortak çalışma nedeniyledir
TABLO-2: Katıldığımız CAP ( College of American Pathologists ) Eksternal Kalite Kontrol Programı Sonuçları
Makale Yazım Tarihi:
Prof. Dr. Paşa Göktaş


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz