Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

Yayınlanma Tarihi:
Nilay Malkoç, Paşa Göktaş, Funda Koçdoğan, Şafak Göktaş, Özlem Türkistan, Özge Ar Gelişim Tıp Laboratuvarları Mikrobiyoloji Departmanı, Kızıltoprak-İstanbul Özet: Bu çalışma, laboratuvarımızda yapılan HCV RNA sonuçlarını paylaşmak amacıyla yapılmıştır. 2008- 2013 yılları arasında, laboratuvarımızda 4029 hasta örneğinden HCV RNA kantitatif viral yük tayini yapılmıştır. 1513 ( % 37.55) hasta sonucu pozitif bulunmuştur. Ölçümler için Qiagen Real- Time PCR kitleri ve Rotorgen 6000 ( Qiagen) Real- Time PCR cihazı kullanılmıştır. Sonuçlar, CAP ( College of American Pathologysts) eksternal kalite kontrolleri ile doğrulanmaktadır. Summary: Evaluation of 4029 HCV RNA viral load results The aim of this study is, to share the HCV RNA viral load results which were performed in our laboratory. In Gelişim Medical Laboratories, HCV RNA quantitative viral load detection has been performed from 4029 patient samples between 2008 and 2013. 1513 ( % 37.55) of them are positive. Rotorgen 600 ( Qiagen) Real Time PCR machine and Qiagen Real Time PCR kits are used for detection. Results are verified by CAP ( College of American Pathologysts) external quality control programme. Amaç: Çalışmanın amacı, laboratuvarlarımızdan istenilen HCV RNA testi için alınan kan örneklerinde sonuçların pozitiflik, yıllara göre dağılım ve diğer çeşitli parametreler yönünden değerlendirilmesi ve benzer kuruluşlarla paylaşılmasıdır. Yöntem: 2008 yılı başından, 2013 yılı Eylül ayına kadar olan sürede laboratuvarlarımızda çalışılan HCV RNA kantitatif viral yük sonuçları değerlendirmeye alınmıştır. HBV DNA tayini için, Rotorgene 6000 (Qiagen, Almanya) Real-Time PCR cihazı kullanılmıştır. Kullanılan kitler de Qiagen (Almanya) HCV RNA Real-Time PCR kitleridir. Çalışmalar, üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılmıştır. Laboratuvarlarımız, 2010 yılından beri CAP (College of American Pathologysts) HCV RNA eksternal kalite kontrol programına katılmakta ve test sonuçlarını doğrulamaktadır.
Bulgular: 2008 yılı başından, 2013 yılı Ağustos ayı sonuna kadar olan sürede, laboratuvarlarımızda 4029 HCV RNA kantitatif viral yük tayini yapılmıştır. 2008 yılında 188, 2009 yılında 425, 2010 yılında 700, 2011 yılında 762, 2012 yılında 1239 ve 2013 yılının ilk 8 ayında 715 HCV RNA testi çalışılmıştır. Pozitiflik oranları 2008’ de % 51.6 (%97/188), 2009’ da % 48.7 (207/425), 2010’ da % 37.7 (264/ 700), 2011’ de % 31.3 (%239/ 762), 2012’ de % 36.3 ( 450/ 1239), 2013’ün ilk 8 ayında (256/ 715) ve toplamda da % 37.55 (1513/ 4029) olarak bulunmuştur
Sonuç : Yıllar itibariyle HCV RNA kantitatif viral yük tayini isteminin artış gösterdiği söylenebilir. Bu durum, daha fazla hastanın takip ve tedavi altına alındığını düşündürmektedir. SUT kapsamında ödeme de destekleyici bir faktör olabilir. Pozitiflik oranları, ilk yıllarda daha seçici davranıldığını düşündürmektedir. Son dört yıldaki pozitiflik oranları birbirine yakın görünmektedir. Sonuçların CAP eksternal kalite kontrolü ile takip edilmesi ve CAP eksternal kalite kontrol sonuçlarının tutarlı ve başarılı gelmesi, sunulan verilerin doğruluğu yönünden destekleyici bir faktör olarak değerlendirilmelidir.


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz