Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

SPESİFİK TEST İHALELERİ İLE CİHAZLI RUTİN İHALELER
Yayınlanma Tarihi:
Hastanelerin Laboratuvar Test Alımı İhalelerinde Büyük Yanlışlar Yapılıyor
SPESİFİK TEST İHALELERİ İLE CİHAZLI RUTİN İHALELER BİRBİRİNDEN AYRILMALIDIR
     Gerçekten, son dönemde düzenlenen ihalelerde büyük yanlışlar yapılmaktadır.
     Hastanelerin laboratuvar rutin test ihtiyaçları için düzenlenen kit karşılığı cihaz temini ihaleleri ile, ileri laboratuvar altyapısı ve uzman sorumluluğu gerektiren spesifik test ihaleleri birbirine karıştırılmaktadır. Torba yasa mantığı ile, düzenlenen kit karşılığı ihalelerin içine, akla gelen bütün testler, tüketim malzemeleri, diğer akla gelen tüm ihtiyaçlar atılarak, birbirinden ilgisiz birçok ihtiyaç aynı ihale kapsamında alınmaya çalışılmaktadır.
    İhaleyi düzenleyen kişiler, özensiz bir yaklaşımla, işin kolayına kaçmaktadırlar.

RUTİN TEST İHALELERİ İLE SPESİFİK TEST İHALELERİ AYNI KAPSAM
İÇİNDE İHALE EDİLEMEZ

Çünkü:

1. “Kit karşılığı cihaz temini” şeklinde ifade edilen rutin test alımları, genelde medikal firmalar tarafından temsil edilmektedir. Medikal firmaların sonuç bazında hasta raporları üzerinde tıbbi ve bilimsel sorumlulukları yoktur. Olamaz da. Çünkü bu yönde yetkinlikleri ve uzmanlıkları yoktur. Hasta raporlarının sorumluluğu, ilgili kurumda görevli olan uzmanlara aittir. Tüm sonuçlar, onların onayıyla hastalara verilmektedir. Medikal firmalar, test sonuçlarının hukuki, tıbbi ve bilimsel sonuçlarından sorumlu tutulamazlar. Tüm sorumluluk, kuruluştaki ilgili uzmanlara aittir.

2. Spesifik laboratuvar testleri ise, bu konuda gereken altyapıyı kurmuş olan, biyokimya ve mikrobiyoloji alanlarında en az iki uzman bulunduran, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, ayrıca TÜRKAK tarafından da akredite edilmiş olan, yeterli sayıda uluslar arası kalite kontrol çalışmaları içinde yer alan, ruhsatlı laboratuvarlar tarafından üretilmektedir. Bu testlerin hukuki, tıbbi ve bilimsel sorumluluğu, testi üreten laboratuvara ve altında imzası bulunan uzmana aittir.

   
3. Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğinin 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı “Hizmet Alımı” başlıklı 36. Maddesi:
    [(1) Kamuya ait laboratuvarlar 7/2/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmeti Sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca birbirlerinden veya 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca özel laboratuvarlardan hizmet alabilir. Hizmet alımı kararını kurum/kuruluş yönetimi ile birlikte laboratuvar sorumlusu verir.
    (2) Hizmetin satın alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan sağlık kurum/kuruluşu ile hizmeti veren sağlık kurum/kuruluşu, bu uygulamadan ve sonuçlarından müştereken sorumludur.      Hükümleri yer almaktadır. Her ne kadar idareniz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapmakta ise de satın alınacak hizmetin özelliğine göre ikincil mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmak zorundadır.]
    4. Bu yönetmelik hükümlerine göre, spesifik test sonuçlarını üreten laboratuvar uzmanları ile, bu testlerin alımını yapan hastanenin uzmanları, test sonuçlarından müştereken sorumludurlar. Dolayısıyla, spesifik testlerin alımının, doğrudan bu konuda yetkili olan ruhsatlı tıbbi laboratuvarlardan yapılması gerekmektedir. Tıbbi sorumluluk da, uzmanlar tarafından birlikte üstlenilecektir. Bu konuda yetkisiz ve ehil olmayan medikal firmalar ya da inşaat firmaları gibi kuruluşların araya yetkili kuruluş olarak konulması tamamıyla usulsüz ve mevzuata aykırıdır.
    5. Oluşabilecek tazminat davalarında, medikal firmalar sorumlu tutulamazlar. Sorumlu boşluğu doğacaktır.
Sorumluluk, tamamıyla ihaleyi düzenleyen kurumun ve ihale komisyonunun üzerine kalacaktır.


    Bu nedenle, TALEBİMİZ:
    Mevzuata aykırı yürütülen bu işlemlere son verilmesi;
    Kit karşılığı cihaz temini ihaleleri ile, yapılamayan testlerin yer aldığı spesifik test ihalelerinin birbirinden ayrılması ve spesifik test ihalelerinin, yalnızca Sağlık Bakanlığı’ ndan ruhsatlı ve TÜRKAK’ tan akredite tıbbi laboratuvarların katılımına uygun hale getirilmesidir.
 Gereği için bilgilerinize sunarız.
        Saygılarımızla.
 Genel Sekreter Dr. Funda Koçdoğan
Makale Yazım Tarihi:25.09.2013
Prof. Dr. Paşa Göktaş


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz