Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

LABORATUVAR UZMANLARINA YÖNELİK MAĞDURİYET GİDERİLMELİDİR
Yayınlanma Tarihi:
LABORATUVAR UZMANLARINA YÖNELİK MAĞDURİYET GİDERİLMELİDİR


        Sayın Prof. Dr. İrfan Şencan,
        Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü.
        Laboratuvar uzmanlarının statüsü ile ilgili olarak, onların büyük oranda mağduriyetine neden olan bir uygulama bulunmaktadır. Şu anda bulunduğunuz konum itibariyle, bu mağduriyeti giderebilecek etkinliğe sahip durumda olduğunuzu sanıyoruz. Bu mağduriyetin giderilmesi yönünde çalışma yapmanızı, laboratuvar branş uzmanları adına özellikle arz ve rica ediyoruz.

        Mağduriyetin Esası Nedir?
        Bilindiği gibi, her hekim bulunduğu kadrolu görevi dışında, iki farklı sağlık kuruluşunda da part- time görev alabilmektedir. Bu durum, tüm branşlar için geçerlidir.
        Bir kuruluşta mesul müdür durumunda bulunan hekimler ise, başka bir kuruluşta ek görev alamamaktadır.
        Bu durum, çalışan hekim sayısı 30, 50, 100, 150 gibi olan hastaneler ya da 10- 15- 30- 40 gibi olan tıp merkezleri için yerinde ve gerekli bir uygulamadır. Bu kuruluşlarda, çok sayıda hekimden yalnızca birisi mesul müdür durumundadır ve diğer tüm hekimler bu uygulamadan yararlanmaktadırlar.
        Yalnızca bir hekimin bulunduğu bağımsız tıp laboratuvarlarında ise, hekim aynı zamanda mesul müdür olduğu için, ek bir görev alamamaktadır. Halbuki, genellikle bu tür laboratuvarların çok sınırlı işi olmakta ve hekimin de oldukça fazla değerlendirilmeyen zamanı bulunmaktadır.
         Bu nedenle:
        Hem hekimin bu atıl zamanının başka sağlık kuruluşlarında değerlendirilmesini sağlamak,
        Hem laboratuvar uzmansız tetkik yapan çok sayıdaki sağlık kuruluşlarının laboratuvar uzmanı denetiminde ve kalitesinde tetkik yapmalarını sağlamak,
        Hem de laboratuvar uzmanları aleyhine yürüyen bu eşitsizliği gidermek açısından, bu konunun çözülmesi adaletli ve yerinde olacaktır.

        Çözüm Nasıl Olabilir ?
  a)    “ Beş ve daha az hekimin çalıştığı ünitelerde mesul müdür görevinde bulunan hekimler, diğer hekimler gibi kadrolu görevleri dışında iki sağlık kuruluşunda da part- time görev alabilirler.”
Ya da :
  b)    “ Yalnızca bir uzman hekimin çalıştığı özel laboratuarlarda, ilgili uzman hekim mesul müdürlük görevi dışında, ayrıca iki sağlık kuruluşunda da part- time görev alabilir” biçiminde yapılacak bir düzenleme, laboratuvar uzmanlarının mağduriyetlerinin giderilmesini sağlayacaktır.

Konunun çözümü yönünden, gereken ilgi ve hassasiyeti göstermeniz için gereğini arz ederiz. Saygılarımızla
TIPLAB Tıp Laboratuvarları Derneği Yönetim Kurulu
Makale Yazım Tarihi:05.09.2013
Prof. Dr. Paşa Göktaş


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz