Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

GastroPanel NEDİR?
Yayınlanma Tarihi:
     GastroPanel NEDİR?
       Sağlıklı çalışan bir mide ile, sağlıksız çalışan bir mide arasında ayrım yapmaya yarayan güvenilir bir testler grubudur. Endoskopi gibi kateter kullanılan bir işlem değildir. Non-invazivdir. Sadece kan alınarak yapılan bir işlemdir.

     Ne Tür Bilgiler Verir?

     Midenin farklı bölümlerinden salgılanan ve midenin çalışmasını yöneten hormon düzeylerini kandan ölçerek, midenin çalışması hakkında bilgiler verir.
     •Midenin antrum ve korpus mukozalarının fonksiyonu ile, atrofik gastrit olup olmadığını, •Asit fazlalığı (hiperklorhidri) veya azlığını (hipoklorhidri),
     • Helikobakter infeksiyonu var olup olmadığını,
     Mide kanseri, peptik veya duodenal ülser, malabsorbsiyon riskini,
     Gastroskopi gerekip gerekmediğini, belirtir. Bu Sonuçları Nasıl Verir? Midenin farklı bölümlerinin çalışmasını yöneten hormon düzeylerini ölçerek bilgi verir.

     Dört test bakılır:
     1.Pepsinojen I : Mide korpus mukozasının yapı, fonksiyonu ve atrofisi hakkında bilgi verir.    
    
2.Pepsinojen II: Gastrik mukoza yapı, fonksiyonu ve atrofisi hakkında bilgi verir.
     3.Bazal Gastrin-17: Mide antrumunun yapı, fonksiyonu ve atrofisi hakkında bilgi verir. HCl salgılanmasını yönetir.
     4. Helikobakter pilori düzeyi: H. pilori infeksiyonunun olup olmadığı hakkında bilgi edinilir.

     GastroSoft Programı: Ölçülen bu dört biyolojik göstergeye ait sonuçlar, GastroSoft programına girilir. Program midenin normal mi, yoksa anormal mi çalıştığını belirtir, midedeki patolojiler ile muhtemel riskler hakkında bilgiler verir.
        Ayrıca bir gastroskopi incelemesine gerek olup olmadığını belirtir. Test Nasıl Yapılır? Test için hastadan bir gecelik (10 saatlik) açlık sonrası, veya da gündüz ise en az 4 saatlik açlık sonrası EDTA’ lı bir tüpe 5-10 ml kan alınır.
        Test için 2 ml plazma gereklidir. 4 gün içinde örnek çalışılmayacaksa dondurularak bekletilebilir. İl dışından da kargo ile plazma örnekleri laboratuvarımıza gönderilebilir. Test yapılacak hastada 1 gün önce antiasitler, bir hafta önce ise ranitidin, famotidin, omeprazol gibi asit azaltıcılar kesilmelidir.
        GastroPanel: Endoskopi Yaptırmak İstemeyenler İçin Güvenilir ve İyi Bir Alternatif GastroPanel, endoskopi yaptırmak istemeyenler ve kateter yutmak istemeyenler için kolay ve oldukça uygun bir alternatiftir.
        Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda, GastroPanel ile gastroskopi ve biyopsi sonuçları arasında büyük oranlarda uyum görülmüştür. Uyum oranı genelde %94-%96 arasında bulunmuştur. Duyarlılık %95, özgüllük %93 bulunmuştur.
        Negatif prediktif değer %97’ dir, yani GastroPanel ile normal bulunan mide, büyük oranda sağlıklıdır. Avrupa Helikobakter pilori Çalışma Grubu ile, Sağlıklı Mide İnisiyatifi Organizasyonlarında 12 ülkeden bir araya gelen 16 gastroenteroloji uzmanı, bu testlerin, mide hastalıklarının ve risklerinin incelenmesi yönünden hem tarama, hem de tanı amacıyla güvenilir şekilde kullanılabileceği sonucuna varmışlardır.
Gastro Panel Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.
Makale Yazım Tarihi:
Prof. Dr. Paşa Göktaş


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz