Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

SEPSİS TANISINA GETİRİLEN ÇÖZÜM
Yayınlanma Tarihi:
     SEPSİS TANISINA GETİRİLEN ÇÖZÜM
      Bilindiği üzere sepsis, bakteriyel veya fungal etkenlerle oluşan infeksiyonlara karşı konağın inflamatuvar yanıtıdır. Sepsiste mortalite halen yüksek olup, septik şok tablosu gelişenlerde % 40 dolayındadır. Bu durum da sepsis ve septik şok tablolarını başlıca ölüm nedenlerinden birisi haline getirmektedir.
      Bu ölümleri azaltabilmenin yolu da, sepsis tanısını en kısa sürede koyabilmek ve sepsise neden olan etkenleri en kısa sürede belirlemekten geçmektedir. Çünkü, şu andaki mevcut kan kültürü yöntemi çok etkin değildir. Kan kültürlerinde pozitiflik oranı % 15 ile % 25 arasında değişmektedir. Ayrıca, en erken ilk sonuçlar da genelde 8-48 saat arasında alınabilmektedir, yavaş üreyen bakterilerde bu süre daha uzundur, fungal etkenlerde daha da uzundur.
      Moleküler biyolojik (PCR) yöntemleri, kültür ve benzeri yöntemlere göre etkeni belirlemede çok daha erken ve hızlı sonuç alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca, bakteri veya fungusların üremesini inhibe eden antibiyotik gibi faktörlerden de etkilenmemektedir.
      SepsiTest, işte tüm bu amaçlarla geliştirilmiş olan, kandan direkt olarak çalışılan, sepsis tanısı için hızlı bir PCR testidir.

     A. Geniş Spektrumlu Tanı Sağlamaktadır
       SepsiTest ile, şu anda 345’ ten fazla bakteri ve fungus türünün tanısı yapılabilmektedir. Diğer PCR sistemlerinde, çok sınırlı sayıda etken tanınabilmektedir. SepsiTest, şu anda dünyada, kanda mevcut olan bakteri veya fungusların tamamının varlığını saptayan ve idantifikasyonunu (ayrımını) yapabilen ilk PCR kiti durumundadır. Testin yüksek duyarlılık ve özgüllüğü, bakteri/fungus DNA’ sını, insan DNA’ sından ayırabilme özelliğinden dolayıdır. Geniş spektruma dayanan tanı özelliği nedeniyle, seyrek görülmekle birlikte, ciddi problemlere neden olan Neisseria, Hemofilus, Gemella, Proteus vulgaris ve benzer bakteriler de rahatlıkla tanınabilmektedir.

    
B. Tedavi Takibinde Yararlıdır
       SepsiTest’ in en önemli özelliklerinden birisi, antibiyotik verilmesiyle, bakterilerin üremesinin inhibe olması gibi faktörlerden etkilenmemesidir. Testin diğer bir özelliği, bakteri DNA’ sı ile insan DNA’ sının birbirinden ayırt edebilmesidir. Test, ayrıca canlı patojen DNA’ sını tespit etmekte, ortamdaki ölü hücre DNA’ larını değerlendirmeye almamaktadır. Yalancı pozitifliği azdır, bu özellikler, SepsiTest’ i patojeni belirlemede ve tedaviyi takipte çok güçlü bir test haline getirmektedir. Hematalojik hasta takibinde de SepsiTest iyi bir alternatiftir.

    
C. SepsiTest’ in Klinik Kullanımı ve Yararları
       SepsiTest, tam kan örneğinden çalışılan bir PCR testidir. Kanda patojenin var olup olmadığını ortaya koyan POZİTİF veya NEGATİF sonuçlar 4 saat içinde alınmaktadır.

       Sonuç NEGATİF ise, test burada sonlanmaktadır. Bu durum, kanda bakteri ya da fungal bir etken bulunmadığı anlamına gelmektedir.
       Eğer sonuç POZİTİF ise, var olan etkeni belirlemek için sekans analizi (sequencing analysis) yapılmaktadır. Böylelikle, saptanan etkenin cinsi ortaya konulmakta ve etken isimlendirilebilmektedir.
       Klinik çalışmalarda, SepsiTest kan kültürüne oranla çok daha sensitif bulunmuştur (3,4). Analitik sensitivite de bir hayli yüksektir (20-40 cfu/ml, S.aureus) (5).
       Almanya Köln’ de Ulm Üniversitesi Klinikleri’ nde yapılan çok merkezli bir çalışmada, sepsis düşünülen 187 hastadan alınan 342 kan örneğinde kültür ile 54 pozitif (% 15.8) sonuç alınırken, SepsiTest ile 88 (% 25.7) pozitif sonuç alınmıştır.
       SepsiTest ile, kan kültürüne göre % 67 daha fazla patojen saptanmış durumdadır. Hannover Tıp Fakültesi’ nde pozitiflik oranı kültür ile % 34.6 bulunurken, SepsiTest ile % 76.7 olarak bulunmuştur. SepsiTest ile, kültüre oranla 2 kat daha fazla etken saptanmıştır.
       SepsiTest şu anda,kullanılan sequencer teknoloji sayesinde, tüm tanı yöntemleri içinde, en çok sayıda bakteri ve fungus türünün saptanabildiği yöntem durumundadır.
SepsiTest Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın
Makale Yazım Tarihi:
Prof. Dr. Paşa Göktaş


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz